Öğretmenim Full PAKET 2017

Dersi Anlatan Öğretmenlerimiz

Aker KARTAL

Türkçe

Seyit Kaya

Matematik

Kemal KARAKAYA

Tarih

Bekir OKTAY

Coğrafya

Mustafa DİNÇDEMİR

Anayasa Hukuku/Vatandaşlık

Kerim SÖZER

Öğretim Yöntem Teknikleri

Başak OKAY

Gelişim Psikolojisi,Öğrenme Ps

Emrullah AKBABA

Ölçme Değerlendirme

  Önder DOĞAN

  Ölçme Değerlendirme

   Haşim Aslan

   Rehberlik

    Sıtkı KÜÇÜKASLAN

    Türkçe/Edebiyat

    Öğretmenim Full PAKET 2017

    Ders paketimiz kesinlikle CD, DVD ya da flash disk değildir. Lütfen satın alırken buna dikkat ediniz!

    Bu dersleri izleyebilmeniz için internet bağlantısı gerekmektedir.

    Tüm öğretmen adayları için Eğitim Bilimleri, Genel Yetenek, Genel Kültür derslerinden ve on-line soru bankasından oluşan 320 saatlik video ders paketi

    • Sistem DetaylarıAç veya Kapat
     • 2016 KPSS ile tam uyumlu
     • Toplam 3000 sorudan oluşan dilediğiniz yerden çözebileceğiniz Genel Kültür - Genel Yetenek on-line soru bankası(Türkiye"de ilk)
     • Toplam 600 sorudan oluşan dilediğiniz yerden çözebileceğiniz Gelişim Psikolojii, Öğrenme Psiklojisi, Rehberlik, Öğretim. Ynt. Tek.on-line soru bankası(Türkiye"de ilk)(Yeni)
     • Türkçe"de Aker KARTAL"ın, Matematik, Geometri, Sayısal ve Sözel Mantıkta Seyit KAYA"nın, Tarihte Kemal KARAKAYA"nın, Coğrafyada Bekir OKTAY"ın Vatandaşlıkta Mustafa DİNÇDEMİR"in ders anlatımı
     • Gelişim Psikolojisinde Başak OKTAY"ın, Öğrenme Psikolojisinde Başak OKTAY"ın, Program Geliştirmede Erdal BOZKURT"un, Öğretim Yöntem ve Tekniklerinde Kerim SÖZER"in, Ölçme ve Değerlendirmede Hamdi Hoca"nın, Rehberlikte Başak OKTAY"ın ders anlatımı
     • Derslerimiz özel stüdyo ortamında hazırlanmış dijital ses ve görüntü kalitesinde HD videolardır.
     • Sistem üzerinde size sunulan on-line soru bankaları interaktif bir arayüz ile sizlere sunulur doğru - yanlış cevaplarınızı ve yanlış olan cevaplarınızın doğrusunu görebilirsiniz.
     • Mac(iPhone, iPad,....) ve Android(Galaxy S, Galaxy ACE, Galaxy TAB, Nexus, HTC,...) tabanlı cihazlarla ve smart TV ler ile tam uyumludur.
     • Dersleri dilediğiniz yerden uyumu bir cihaz ile dilediğiniz kadar izleme imkanı sizlere sunulur.
     • Arke Uzaktan Eğitim sistemini aldığınız pakete ait olan sınavın yapılacağı tarihe kadar geçerlidir.

    Genel Kültür Genel Yetenek(220 Saat)

    • KPSS Türkçe 24 SaatAç veya Kapat
     • Yazım Kuralları
     • Noktalama İşaretleri
     • Sıfatlar
     • Zamirler
     • Zarf
     • Eylemde Kişi-Kip-Zaman
     • Eylemde Yapı
     • Edat, Bağlaç, Ünlem
     • Eylemsi
     • Ek Eylem
     • Eylemde Çatı
     • Cümle Türleri
     • Cümlenin Öğeleri
     • Anlatım Bozukluğu
    • KPSS Matematik 60 SaatAç veya Kapat
     • Temel İşlem Bilgisi
     • Sayılar
     • Sayı Basamakları
     • Faktöriyel
     • Asal Sayılar
     • Bölme İşlemi
     • EBOB-EKOK
     • Rasyonel Sayılar
     • Basit Eşitsizlik
     • Mutlak Değer
     • Üslü Sayılar
     • Köklü Sayılar
     • Oran Orantı
     • I. Dereceden Denklem
     • Sayı ve Kesir Problemleri
     • Yaş Problemleri
     • Yüzde Kar - Zarar Problemleri
     • Karışım Problemleri
     • Hız Problemleri
     • Grafik Problemleri
     • İşlem Modüler Aritmetik
     • Kümeler
     • Permütasyon, Kombinasyon, Olaslık
     • Sayısal Mantık
    • KPSS Geometri 15 SaatAç veya Kapat
     • Açılar
     • Üçgende Açı
     • Açı-kenar Bağıntıları
     • Dik Üçgen
     • İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
     • Açıortay Kenarortay
     • Benzerlik
     • Alan
     • Çokgen, Dörtgen
     • Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen
     • Dikdörtgen Kare
     • Yamuk ve Deltoid
     • Çemberde Açı
     • Çemberde Uzunluk
     • Dairede Alan
     • Analitik Geometri
     • Katı Cisimler
    • KPSS Mantık 10 SaatAç veya Kapat
     • Sayısal Mantık
     • Sözel Mantık
    • KPSS Tarih 60 SaatAç veya Kapat
     • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
     • İslamiyet Öncesi Kültür ve Uygarlık
     • Türk İslam Tarihi
     • Türk İslam Tarihi Kültür ve Uygarlık
     • Osmanlı Kuruluş Dönemi
     • Osmanlı Yükselme Dönemi
     • Duraklama Dönemi
     • Osmanlı Devletinde Kültür ve Uygarlık
     • Gerileme Dönemi
     • Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi
     • XX. YY"da Osmanlı Devleti Fikir Akımları
     • I Meşrutiyet
     • II. Meşrutiyet
     • Trablusgarp Savaşı
     • Balkan Savaşları
     • I. Dünya Savaşı
     • Mustafa Kemal"in Samsun"a Çıkışı
     • Amasya Genelgesi
     • Erzurum Kongresi
     • Sivas Kongresi
     • Amasya Protokolü
     • Temsil Heyetinin Ankara"ya Gelişi
     • TBMM
     • TBMM’ye Karşı Çıkarılan İsyanlar
     • Milli Mücadele ve Muharebeler Dönemi
     • İnönü Muharebesi
     • Kurtuluş Savaşı - Antlaşmalar Dönemi
     • Kurtuluş Savaşı - Lozan Barış Antlaşması
     • TBMM Dönemi ve İç Politika
     • İnkılap Hareketleri
     • Atatürk İlkeleri
     • Dış Politika
     • XX. YY Başlarında Dünya
     • Dünya Savaşı
     • Dünya Savaşı Sonrası - Soğuk Savaş Dönemi
    • KPSS Coğrafya 32 SaatAç veya Kapat
     • Türkiye"nin Coğrafi Konumu
     • Türkiye"nin Fiziki Özellikleri
     • Türkiye"de İklim, Bitki Örtüsü ve Toprak Tipleri
     • Türkiye’de Nufüs, Yerleşme ve Göçler
     • Türkiye"nin Ekonomik Coğrafyası
     • Türkiye"de Tarımın Sorunları Ve Tarımsal Yöntemler
     • Türkiye"de Tarım Ürünleri Ve Dağılışı
     • Türkiye"de Hayvancılık ve Ormancılık
     • Türkiye"de Madenler
     • Türkiye"de Enerji Kaynakları
     • Türkiye"de Ulaşım
     • Türkiye"de Ticaret
     • Türkiye"de Turizm
     • Türkiye"de Sanayi
    • KPSS Vatandaşlık 24 SaatAç veya Kapat
     • Temel Hukuk Kavramları
     • Borçlar Hukuku
     • Özel Haklar
     • Devlet Şekilleri ve Hükümet Sistemleri
     • Anayasa Yapım Süreci ve Türk Anayasa Tarihi
     • Türk Anayasa Tarihi
     • Yasama
     • Siyasi Hak ve Özgürlükler
     • Kişisel Hak ve Ödevler
     • Sosyal ve Ekonomik Ödevler
     • Yürütme 1 - Cumhurbaşkanı
     • Yürütme - 2 - Bakanlar Kurulu
     • Yargı ve Yüksek Mahkemeler
     • İdare Hukuku
     • Güncel Bilgiler

    Eğitim Bilimleri (110 Saat)

    • Gelişim Psikolojisi 20 SaatAç veya Kapat
     • Gelişim psikolojisine giriş
     • Kişilik gelişimi
     • Zihinsel gelişim
     • Dil gelişimi
     • Ahlak gelişimi
     • Fiziksel ve psikomotor gelişim
    • Öğrenme Psikolojisi 20 SaatAç veya Kapat
     • Öğrenme psikolojisine giriş
     • Davranışçı kuramlar
     • Klasik koşullanma kuramı
     • Seçme bağlama kuramı
     • Edimsel koşullanma kuramı
     • Bitişiklik kuramları
     • Davranışçı-bilişselci kuramlar
     • Bilişsel kuramlar
     • Diğer kuramlar
    • Rehberlik ve Özel Eğitim 12 SaatAç veya Kapat
     • Çağdaş eğitim ve rehberlik
     • Rehberlik türleri
     • Rehberlik hizmet alanları
     • Birey tanıma teknikleri
     • İletişim
     • Rehberlik hizmetlerinde örgüt-personel
     • Özel eğitim
    • Program Geliştirme 20 SaatAç veya Kapat
     • Eğitime İlişkin Temel Kavramlar
     • Programların Aşamalı Sıralaması
     • Program Geliştirmenin Temelleri
     • Program Geliştirme Çalışma
     • Gruplarının Oluşturulması
     • İhtiyaçların Belirlenmesi
     • Programın Tasarlanması
     • Programın Hazırlanması -Uygulanması - Değerlendirilmesi
     • Programın Temel Öğeleri
    • Ölçme Değerlendirme 15 SaatAç veya Kapat
     • Ölçmenin Temel Kavramları
     • Ölçmede Hata ve Ölçme Aracında
     • Olması Gereken Teknik Özellikler
     • Geçerlik ve Kullanışlılık
     • Test Hazırlama Sureci ve Klasik
     • Değerlendirme Yöntemleri
     • Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
     • Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler -1
     • Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler -2
     • Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler -3
    • Öğretim Yöntem ve Teknikleri 24 SaatAç veya Kapat
     • Öğretim İlkeleri
     • Düşünme Becerileri
     • Öğretim Stratejileri/Öğrenme Yaklaşımları
     • Öğretme-Öğrenme Kuramları-Yaklaşımları-modelleri
     • Öğretme-Öğrenme Kuramları-Yaklaşımları-modelleri
     • Öğretim teknikleri
     • Kavram Öğretimi
     • Sınıf Yönetimi
     • Görsel tasarım ilkeleri/materyal geliştirme

    Neden Arke Uzaktan Eğitim?

    • Çalışıyorsunuz ve işten dersaneye gidecek vaktiniz yok! Uzaktan eğitim; evinizin rahatlığında sınava hazırlanmanızı sağlar.
    • Mesai saatleriniz değişken mi? Çalıştığınız işin mesai saatleri sürekli değişkense ve sabit bir programa bağlı kalamıyorsanız Arke Uzaktan Eğitim tam size göre, Arke Uzaktan Eğitim size göre ve sizin değişen programınıza göredir. Dilediğiniz zaman ders izleyebilir sistemi kullanabilirsiniz!
    • Hamilesiniz ve evden çıkamıyor musunuz! Uzaktan eğitim; evinizden çıkmadan KPSS-KPSS A-ÖABT-ALES-DGS-YDS ye tam hazırlanmanızı sağlar.
    • Maddi olanaksızlıklar mı? Uzaktan eğitim sizi dersaneye vereceğiniz ₺1000-₺1500 den kurtarır eksiksiz ders anlatımıyla konuları öğrenmenizi ve on-line soru bankaları ile soru çözmenizi sağlar.
    • Ekonomiktir! Bir sınava hazırlanırken soru bankası ve konu anlatımlı kitap almak istediğinize ₺150-₺200 arasında harcama yapmanız gerekebilir bu fiyata Arke Uzaktan Eğitimi satın alabilir ve kitap fiyatına on-line dersane sahibi olabilirsiniz.
    • Taşrada ya da merkeze uzak bir yerde misiniz?: KPSS, KPSS - A, ÖABT, YDS, ALES, DGS"ye hazırlık kurslarına gitmek için yaşadığınız yer uygun olmasa bile ise Ankara"nın en iyi öğretmenlerinden ders alabilirsiniz. Üstelik internet varsa dağın başında bile.
    • Düşük kullanım kotası: Arke Uzaktan Eğitim"i 2 GB lık bir mobil internet ile kullanıp ayda 15 ila 20 arası video ders izleme imkanı bulursunuz.
    • İkinci bir dersane! Bir dersaneye kaydoldunuz fakat yeterli olmadığını düşünüyorsunuz ya da bir öğretmeninden memnun kalmadınız. Arke Uzaktan Eğitim bu durumda size ikinci bir dersane imkanı sağlar üstelik sınırsız dinleme olanaklarına sahip bir dersane!
    • Kitap taşımak mı! Arke Uzaktan Eğitim ile on-line sorular çözmeniz doğru ve yanlış cevaplarınızı görmeniz, ders anlatım dökümanlarına ulaşmanız ve dersleri bu dökümanlardan takip etmeniz mümkün.

    Örnek Video Dersler

     
     

    vakifbank
    Taksit SayısıAylık TutarToplam
    2199,95TL420,29TL
    3133,30TL423,81TL
    499,97TL428,17TL
    579,98TL430,01TL
    666,65TL432,17TL
    757,13TL435,81TL
    849,99TL436,89TL
    944,43TL440,17TL
    yapikredi
    Taksit SayısıAylık TutarToplam
    2199,95TL420,29TL
    3133,30TL423,81TL
    499,97TL428,17TL
    579,98TL430,01TL
    666,65TL432,17TL
    757,13TL435,81TL
    849,99TL436,89TL
    944,43TL440,17TL
    garanti
    Taksit SayısıAylık TutarToplam
    2199,95TL420,29TL
    3133,30TL423,81TL
    499,97TL428,17TL
    579,98TL430,01TL
    666,65TL432,17TL
    757,13TL435,81TL
    849,99TL436,89TL
    944,43TL440,17TL
    isbankasi
    Taksit SayısıAylık TutarToplam
    2199,95TL420,29TL
    3133,30TL423,81TL
    499,97TL428,17TL
    579,98TL430,01TL
    666,65TL432,17TL
    757,13TL435,81TL
    849,99TL436,89TL
    944,43TL440,17TL
    finansbank
    Taksit SayısıAylık TutarToplam
    2199,95TL420,29TL
    3133,30TL423,81TL
    499,97TL428,17TL
    579,98TL430,01TL
    666,65TL432,17TL
    757,13TL435,81TL
    849,99TL436,89TL
    944,43TL440,17TL
    akbank
    Taksit SayısıAylık TutarToplam
    2199,95TL420,29TL
    3133,30TL423,81TL
    499,97TL428,17TL
    579,98TL430,01TL
    666,65TL432,17TL
    757,13TL435,81TL
    849,99TL436,89TL
    944,43TL440,17TL
    hsbc
    Taksit SayısıAylık TutarToplam
    2199,95TL420,29TL
    3133,30TL423,81TL
    499,97TL428,17TL
    579,98TL430,01TL
    666,65TL432,17TL
    757,13TL435,81TL
    849,99TL436,89TL
    944,43TL440,17TL
    ingbank
    Taksit SayısıAylık TutarToplam
    2199,95TL420,29TL
    3133,30TL423,81TL
    499,97TL428,17TL
    579,98TL430,01TL
    666,65TL432,17TL
    757,13TL435,81TL
    849,99TL436,89TL
    944,43TL440,17TL
    tekstilbank
    Taksit SayısıAylık TutarToplam
    2199,95TL420,29TL
    3133,30TL423,81TL
    499,97TL428,17TL
    579,98TL430,01TL
    666,65TL432,17TL
    757,13TL435,81TL
    849,99TL436,89TL
    944,43TL440,17TL
    anadolubank
    Taksit SayısıAylık TutarToplam
    2199,95TL420,29TL
    3133,30TL423,81TL
    499,97TL428,17TL
    579,98TL430,01TL
    666,65TL432,17TL
    757,13TL435,81TL
    849,99TL436,89TL
    944,43TL440,17TL
    halkbankasi
    Taksit SayısıAylık TutarToplam
    2199,95TL420,29TL
    3133,30TL423,81TL
    499,97TL428,17TL
    579,98TL430,01TL
    666,65TL432,17TL
    757,13TL435,81TL
    849,99TL436,89TL
    944,43TL440,17TL
    teb
    Taksit SayısıAylık TutarToplam
    2199,95TL420,29TL
    3133,30TL423,81TL
    499,97TL428,17TL
    579,98TL430,01TL
    666,65TL432,17TL
    757,13TL435,81TL
    849,99TL436,89TL
    944,43TL440,17TL
    denizbank
    Taksit SayısıAylık TutarToplam
    2199,95TL420,29TL
    3133,30TL423,81TL
    499,97TL428,17TL
    579,98TL430,01TL
    666,65TL432,17TL
    757,13TL435,81TL
    849,99TL436,89TL
    944,43TL440,17TL
    kuveytturk
    Taksit SayısıAylık TutarToplam
    2199,95TL420,29TL
    3133,30TL423,81TL
    499,97TL428,17TL
    579,98TL430,01TL
    666,65TL432,17TL
    757,13TL435,81TL
    849,99TL436,89TL
    944,43TL440,17TL
    ziraatbankasi
    Taksit SayısıAylık TutarToplam
    2199,95TL420,29TL
    3133,30TL423,81TL
    499,97TL428,17TL
    579,98TL430,01TL
    666,65TL432,17TL
    757,13TL435,81TL
    849,99TL436,89TL
    944,43TL440,17TL
    Ders Özellikleri
    Ders Süresi300 Saat
    On-Line Soru SayısıGenel Kültür Genel Yetenek - 3000
    Yayım Yılı2016

    Öğrenme Psikolojisi - Klasik Koşullanmayı...

    moderator tarafından yüklendi tarih 04 Aug 2016

    KPSS Vatandaşlık - Güncel Bilgiler

    moderator tarafından yüklendi tarih 04 Aug 2016

    Vatandaşlık - İdari İşlemler

    moderator tarafından yüklendi tarih 04 Aug 2016

    Öğretim Yöntem Teknikleri - Düşünme Bec...

    moderator tarafından yüklendi tarih 04 Aug 2016

    Öğretim Yöntem Teknikleri - Sınıf Yönet...

    moderator tarafından yüklendi tarih 04 Aug 2016

    Gelişim Psikolojisi - Ahlak Gelişimi

    moderator tarafından yüklendi tarih 04 Aug 2016

    Ölçme Değerlendirme - Ölçme Araçları

    moderator tarafından yüklendi tarih 04 Aug 2016

    Rehberlik Hizmet Alanları

    moderator tarafından yüklendi tarih 04 Aug 2016

    KPSS Coğrafya

    moderator tarafından yüklendi tarih 04 Aug 2016

    Geometri

    moderator tarafından yüklendi tarih 04 Aug 2016

    Türkçe

    moderator tarafından yüklendi tarih 04 Aug 2016

    Ölçme Değerlendirme - Ölçme Üzerine İs...

    Yorum Yap

    Not: HTML'e dönüştürülmez!
        Kötü           İyi

    Doğrulama Kodu

    Örnek videoları izle Ücretsiz Dene Soru Sorun

    Bu ders paketi 11387 adet satıldı.
    • 399,90TL
    • KDV Hariç: 370,28TL

    Etiketler: KPSS, Öğretmenim, Herkese Lazım, Uzaktan Eğitim