ÖABT Kimya Öğretmenliği Full Paket

Dersi Anlatan Öğretmenlerimiz

Aker KARTAL

Türkçe

Sıtkı KÜÇÜKASLAN

Türkçe/Edebiyat

Kemal KARAKAYA

Tarih

Bekir OKTAY

Coğrafya

Mustafa DİNÇDEMİR

Anayasa Hukuku/Vatandaşlık

Başak OKAY

Gelişim Psikolojisi,Öğrenme Ps

Kerim SÖZER

Öğretim Yöntem Teknikleri

Önder DOĞAN

Ölçme Değerlendirme

  Haşim Aslan

  Rehberlik

   Emrullah AKBABA

   Ölçme Değerlendirme

    Seyit Kaya

    Matematik

    Ozan Özdemir

    Kimya Öğretmeni

     ÖABT Kimya Öğretmenliği Full Paket

     Ders paketimiz kesinlikle CD, DVD ya da flash disk değildir. Lütfen satın alırken buna dikkat ediniz!

     Bu dersleri izleyebilmeniz için internet bağlantısı gerekmektedir.

     KPSS Kimya öğretmenleri için hazırlanmış Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, ÖABT Kimya Öğretmenliği Alan Bilgisi derslerinden oluşan 420 saatlik program

     • Sistem DetaylarıAç veya Kapat
      • 2016 KPSS ile tam uyumlu
      • Derslerimiz özel stüdyo ortamında hazırlanmış dijital ses ve görüntü kalitesinde HD videolardır.
      • Sistem üzerinde size sunulan on-line soru bankaları interaktif bir arayüz ile sizlere sunulur doğru - yanlış cevaplarınızı ve yanlış olan cevaplarınızın doğrusunu görebilirsiniz.
      • Mac(iPhone, iPad,....) ve Android(Galaxy S, Galaxy ACE, Galaxy TAB, Nexus, HTC,...) tabanlı cihazlarla ve smart TV ler ile tam uyumludur.
      • Dersleri dilediğiniz yerden uyumu bir cihaz ile dilediğiniz kadar izleme imkanı sizlere sunulur.
      • Arke Uzaktan Eğitim sistemini aldığınız pakete ait olan sınavın yapılacağı tarihe kadar geçerlidir.

     Genel Kültür Genel Yetenek(220 Saat)

     • KPSS Türkçe 24 SaatAç veya Kapat
      • Yazım Kuralları
      • Noktalama İşaretleri
      • Sıfatlar
      • Zamirler
      • Zarf
      • Eylemde Kişi-Kip-Zaman
      • Eylemde Yapı
      • Edat, Bağlaç, Ünlem
      • Eylemsi
      • Ek Eylem
      • Eylemde Çatı
      • Cümle Türleri
      • Cümlenin Öğeleri
      • Anlatım Bozukluğu
     • KPSS Matematik 60 SaatAç veya Kapat
      • Temel İşlem Bilgisi
      • Sayılar
      • Sayı Basamakları
      • Faktöriyel
      • Asal Sayılar
      • Bölme İşlemi
      • EBOB-EKOK
      • Rasyonel Sayılar
      • Basit Eşitsizlik
      • Mutlak Değer
      • Üslü Sayılar
      • Köklü Sayılar
      • Oran Orantı
      • I. Dereceden Denklem
      • Sayı ve Kesir Problemleri
      • Yaş Problemleri
      • Yüzde Kar - Zarar Problemleri
      • Karışım Problemleri
      • Hız Problemleri
      • Grafik Problemleri
      • İşlem Modüler Aritmetik
      • Kümeler
      • Permütasyon, Kombinasyon, Olaslık
      • Sayısal Mantık
     • KPSS Geometri 15 SaatAç veya Kapat
      • Açılar
      • Üçgende Açı
      • Açı-kenar Bağıntıları
      • Dik Üçgen
      • İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
      • Açıortay Kenarortay
      • Benzerlik
      • Alan
      • Çokgen, Dörtgen
      • Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen
      • Dikdörtgen Kare
      • Yamuk ve Deltoid
      • Çemberde Açı
      • Çemberde Uzunluk
      • Dairede Alan
      • Analitik Geometri
      • Katı Cisimler
     • KPSS Mantık 10 SaatAç veya Kapat
      • Sayısal Mantık
      • Sözel Mantık
     • KPSS Tarih 60 SaatAç veya Kapat
      • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
      • İslamiyet Öncesi Kültür ve Uygarlık
      • Türk İslam Tarihi
      • Türk İslam Tarihi Kültür ve Uygarlık
      • Osmanlı Kuruluş Dönemi
      • Osmanlı Yükselme Dönemi
      • Duraklama Dönemi
      • Osmanlı Devletinde Kültür ve Uygarlık
      • Gerileme Dönemi
      • Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi
      • XX. YY"da Osmanlı Devleti Fikir Akımları
      • I Meşrutiyet
      • II. Meşrutiyet
      • Trablusgarp Savaşı
      • Balkan Savaşları
      • I. Dünya Savaşı
      • Mustafa Kemal"in Samsun"a Çıkışı
      • Amasya Genelgesi
      • Erzurum Kongresi
      • Sivas Kongresi
      • Amasya Protokolü
      • Temsil Heyetinin Ankara"ya Gelişi
      • TBMM
      • TBMM’ye Karşı Çıkarılan İsyanlar
      • Milli Mücadele ve Muharebeler Dönemi
      • İnönü Muharebesi
      • Kurtuluş Savaşı - Antlaşmalar Dönemi
      • Kurtuluş Savaşı - Lozan Barış Antlaşması
      • TBMM Dönemi ve İç Politika
      • İnkılap Hareketleri
      • Atatürk İlkeleri
      • Dış Politika
      • XX. YY Başlarında Dünya
      • Dünya Savaşı
      • Dünya Savaşı Sonrası - Soğuk Savaş Dönemi
     • KPSS Coğrafya 32 SaatAç veya Kapat
      • Türkiye"nin Coğrafi Konumu
      • Türkiye"nin Fiziki Özellikleri
      • Türkiye"de İklim, Bitki Örtüsü ve Toprak Tipleri
      • Türkiye’de Nufüs, Yerleşme ve Göçler
      • Türkiye"nin Ekonomik Coğrafyası
      • Türkiye"de Tarımın Sorunları Ve Tarımsal Yöntemler
      • Türkiye"de Tarım Ürünleri Ve Dağılışı
      • Türkiye"de Hayvancılık ve Ormancılık
      • Türkiye"de Madenler
      • Türkiye"de Enerji Kaynakları
      • Türkiye"de Ulaşım
      • Türkiye"de Ticaret
      • Türkiye"de Turizm
      • Türkiye"de Sanayi
     • KPSS Vatandaşlık 24 SaatAç veya Kapat
      • Temel Hukuk Kavramları
      • Borçlar Hukuku
      • Özel Haklar
      • Devlet Şekilleri ve Hükümet Sistemleri
      • Anayasa Yapım Süreci ve Türk Anayasa Tarihi
      • Türk Anayasa Tarihi
      • Yasama
      • Siyasi Hak ve Özgürlükler
      • Kişisel Hak ve Ödevler
      • Sosyal ve Ekonomik Ödevler
      • Yürütme 1 - Cumhurbaşkanı
      • Yürütme - 2 - Bakanlar Kurulu
      • Yargı ve Yüksek Mahkemeler
      • İdare Hukuku
      • Güncel Bilgiler

     Eğitim Bilimleri(110 Saat)

     • Gelişim Psikolojisi(20 Saat)Aç veya Kapat
      • Gelişim psikolojisine giriş
      • Kişilik gelişimi
      • Zihinsel gelişim
      • Dil gelişimi
      • Ahlak gelişimi
      • Fiziksel ve psikomotor gelişim
     • Öğrenme Psikolojisi(20 Saat)Aç veya Kapat
      • Öğrenme psikolojisine giriş
      • Davranışçı kuramlar
      • Davranışçı-bilişselci kuramlar
      • Bilişsel kuramlar
      • Diğer kuramlar
     • Rehberlik(12 Saat)Aç veya Kapat
      • Çağdaş eğitim ve rehberlik
      • Rehberlik türleri
      • Rehberlik hizmet alanları
      • Birey tanıma teknikleri
      • İletişim
      • Rehberlik hizmetlerinde örgüt-personel
      • Özel eğitim
     • Program Geliştirme(20 Saat)Aç veya Kapat
      • Eğitime İlişkin Temel Kavramlar
      • Programların Aşamalı Sıralaması
      • Program Geliştirmenin Temelleri
      • Program Geliştirme Çalışma
      • Gruplarının Oluşturulması
      • İhtiyaçların Belirlenmesi
      • Programın Tasarlanması
      • Programın Hazırlanması -Uygulanması - Değerlendirilmesi
      • Programın Temel Öğeleri
     • Ölçme Değerlendirme(14 Saat)Aç veya Kapat
      • Ölçmenin Temel Kavramları
      • Ölçmede Hata ve Ölçme Aracında
      • Olması Gereken Teknik Özellikler
      • Geçerlik ve Kullanışlılık
      • Test Hazırlama Sureci ve Klasik
      • Değerlendirme Yöntemleri
      • Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
      • Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler -1
      • Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler -2
      • Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler -3
     • Öğretim Yöntem Teknikleri(24 Saat)Aç veya Kapat
      • Öğretim İlkeleri
      • Düşünme Becerileri
      • Öğretim Stratejileri/Öğrenme Yaklaşımları
      • Öğretme-Öğrenme Kuramları-Yaklaşımları-modelleri
      • Öğretme-Öğrenme Kuramları-Yaklaşımları-modelleri
      • Öğretim yöntemleri
      • Öğretim teknikleri
      • Kavram Öğretimi
      • Sınıf Yönetimi
      • Görsel tasarım ilkeleri/materyal geliştirme

     ÖABT Kimya Öğretmenliği(90 Saat)

     • Kimya(90 Saat)Aç veya Kapat
      • Madde Ve Özellikleri
      • Atomun Yapısı
      • Periyodik Cetvel
      • Kimyasal Bağlar
      • Bileşikler
      • Mol Ve Kimyasal Hesaplamalar
      • Gazlar
      • Çözeltiler

     Neden Arke Uzaktan Eğitim?

     • Çalışıyorsunuz ve işten dersaneye gidecek vaktiniz yok! Uzaktan eğitim; evinizin rahatlığında sınava hazırlanmanızı sağlar.
     • Mesai saatleriniz değişken mi? Çalıştığınız işin mesai saatleri sürekli değişkense ve sabit bir programa bağlı kalamıyorsanız Arke Uzaktan Eğitim tam size göre, Arke Uzaktan Eğitim size göre ve sizin değişen programınıza göredir. Dilediğiniz zaman ders izleyebilir sistemi kullanabilirsiniz!
     • Hamilesiniz ve evden çıkamıyor musunuz! Uzaktan eğitim; evinizden çıkmadan KPSS-KPSS A-ÖABT-ALES-DGS-YDS ye tam hazırlanmanızı sağlar.
     • Maddi olanaksızlıklar mı? Uzaktan eğitim sizi dersaneye vereceğiniz ₺1000-₺1500 den kurtarır eksiksiz ders anlatımıyla konuları öğrenmenizi ve on-line soru bankaları ile soru çözmenizi sağlar.
     • Ekonomiktir! Bir sınava hazırlanırken soru bankası ve konu anlatımlı kitap almak istediğinize ₺150-₺200 arasında harcama yapmanız gerekebilir bu fiyata Arke Uzaktan Eğitimi satın alabilir ve kitap fiyatına on-line dersane sahibi olabilirsiniz.
     • Taşrada ya da merkeze uzak bir yerde misiniz?: KPSS, KPSS - A, ÖABT, YDS, ALES, DGS"ye hazırlık kurslarına gitmek için yaşadığınız yer uygun olmasa bile ise Ankara"nın en iyi öğretmenlerinden ders alabilirsiniz. Üstelik internet varsa dağın başında bile.
     • Düşük kullanım kotası: Arke Uzaktan Eğitim"i 2 GB lık bir mobil internet ile kullanıp ayda 15 ila 20 arası video ders izleme imkanı bulursunuz.
     • İkinci bir dersane! Bir dersaneye kaydoldunuz fakat yeterli olmadığını düşünüyorsunuz ya da bir öğretmeninden memnun kalmadınız. Arke Uzaktan Eğitim bu durumda size ikinci bir dersane imkanı sağlar üstelik sınırsız dinleme olanaklarına sahip bir dersane!
     • Kitap taşımak mı! Arke Uzaktan Eğitim ile on-line sorular çözmeniz doğru ve yanlış cevaplarınızı görmeniz, ders anlatım dökümanlarına ulaşmanız ve dersleri bu dökümanlardan takip etmeniz mümkün.

     Örnek Video Dersler

      
      

     vakifbank
     Taksit SayısıAylık TutarToplam
     2382,35TL803,70TL
     3254,90TL810,43TL
     4191,18TL818,77TL
     5152,94TL822,29TL
     6127,45TL826,42TL
     7109,24TL833,38TL
     895,59TL835,44TL
     984,97TL841,71TL
     yapikredi
     Taksit SayısıAylık TutarToplam
     2382,35TL803,70TL
     3254,90TL810,43TL
     4191,18TL818,77TL
     5152,94TL822,29TL
     6127,45TL826,42TL
     7109,24TL833,38TL
     895,59TL835,44TL
     984,97TL841,71TL
     garanti
     Taksit SayısıAylık TutarToplam
     2382,35TL803,70TL
     3254,90TL810,43TL
     4191,18TL818,77TL
     5152,94TL822,29TL
     6127,45TL826,42TL
     7109,24TL833,38TL
     895,59TL835,44TL
     984,97TL841,71TL
     isbankasi
     Taksit SayısıAylık TutarToplam
     2382,35TL803,70TL
     3254,90TL810,43TL
     4191,18TL818,77TL
     5152,94TL822,29TL
     6127,45TL826,42TL
     7109,24TL833,38TL
     895,59TL835,44TL
     984,97TL841,71TL
     finansbank
     Taksit SayısıAylık TutarToplam
     2382,35TL803,70TL
     3254,90TL810,43TL
     4191,18TL818,77TL
     5152,94TL822,29TL
     6127,45TL826,42TL
     7109,24TL833,38TL
     895,59TL835,44TL
     984,97TL841,71TL
     akbank
     Taksit SayısıAylık TutarToplam
     2382,35TL803,70TL
     3254,90TL810,43TL
     4191,18TL818,77TL
     5152,94TL822,29TL
     6127,45TL826,42TL
     7109,24TL833,38TL
     895,59TL835,44TL
     984,97TL841,71TL
     hsbc
     Taksit SayısıAylık TutarToplam
     2382,35TL803,70TL
     3254,90TL810,43TL
     4191,18TL818,77TL
     5152,94TL822,29TL
     6127,45TL826,42TL
     7109,24TL833,38TL
     895,59TL835,44TL
     984,97TL841,71TL
     ingbank
     Taksit SayısıAylık TutarToplam
     2382,35TL803,70TL
     3254,90TL810,43TL
     4191,18TL818,77TL
     5152,94TL822,29TL
     6127,45TL826,42TL
     7109,24TL833,38TL
     895,59TL835,44TL
     984,97TL841,71TL
     tekstilbank
     Taksit SayısıAylık TutarToplam
     2382,35TL803,70TL
     3254,90TL810,43TL
     4191,18TL818,77TL
     5152,94TL822,29TL
     6127,45TL826,42TL
     7109,24TL833,38TL
     895,59TL835,44TL
     984,97TL841,71TL
     anadolubank
     Taksit SayısıAylık TutarToplam
     2382,35TL803,70TL
     3254,90TL810,43TL
     4191,18TL818,77TL
     5152,94TL822,29TL
     6127,45TL826,42TL
     7109,24TL833,38TL
     895,59TL835,44TL
     984,97TL841,71TL
     halkbankasi
     Taksit SayısıAylık TutarToplam
     2382,35TL803,70TL
     3254,90TL810,43TL
     4191,18TL818,77TL
     5152,94TL822,29TL
     6127,45TL826,42TL
     7109,24TL833,38TL
     895,59TL835,44TL
     984,97TL841,71TL
     teb
     Taksit SayısıAylık TutarToplam
     2382,35TL803,70TL
     3254,90TL810,43TL
     4191,18TL818,77TL
     5152,94TL822,29TL
     6127,45TL826,42TL
     7109,24TL833,38TL
     895,59TL835,44TL
     984,97TL841,71TL
     denizbank
     Taksit SayısıAylık TutarToplam
     2382,35TL803,70TL
     3254,90TL810,43TL
     4191,18TL818,77TL
     5152,94TL822,29TL
     6127,45TL826,42TL
     7109,24TL833,38TL
     895,59TL835,44TL
     984,97TL841,71TL
     kuveytturk
     Taksit SayısıAylık TutarToplam
     2382,35TL803,70TL
     3254,90TL810,43TL
     4191,18TL818,77TL
     5152,94TL822,29TL
     6127,45TL826,42TL
     7109,24TL833,38TL
     895,59TL835,44TL
     984,97TL841,71TL
     ziraatbankasi
     Taksit SayısıAylık TutarToplam
     2382,35TL803,70TL
     3254,90TL810,43TL
     4191,18TL818,77TL
     5152,94TL822,29TL
     6127,45TL826,42TL
     7109,24TL833,38TL
     895,59TL835,44TL
     984,97TL841,71TL

     ÖABT Kimya Öğretmenliği - Periyodik Cetve...

     moderator tarafından yüklendi tarih 04 Aug 2016

     Rehberlik Hizmet Alanları

     moderator tarafından yüklendi tarih 04 Aug 2016

     Sözel Mantık

     moderator tarafından yüklendi tarih 04 Aug 2016

     Türkçe

     moderator tarafından yüklendi tarih 04 Aug 2016

     Yorum Yap

     Not: HTML'e dönüştürülmez!
         Kötü           İyi

     Doğrulama Kodu

     Örnek videoları izle Ücretsiz Dene Soru Sorun

     Bu ders paketi 329 adet satıldı.
     • 764,70TL
     • KDV Hariç: 648,06TL

     Etiketler: KPSS, ÖABT, Kimya