ALES

Yazar moderator 05/07/2016 0 Yorum

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), yüksek lisans öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilerin lisans programından mezun olduktan sonra veya mezun olmadan önce girdikleri bir sınavdır.

ALES soruları Matematik ve Türkçe soruları bulunur ve sınavın süresi 3 saattir (180 dakika), her bölümde 80 soru bulunmaktadır ve sınav 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Sınavlarda soruları genelde çok kolay görünmekle birlikte mantık daha ön plana çıkmaktadır. Özellikle matematik sorularında mantık soruları hayli fazladır. Sözel bölümde ise sözel mantık olarak adlandırılan de yaklaşık 15 – 20 mantık sorusu mevcuttur.

Yükseköğretim kurumlarına öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek amacıyla yurtdışına gönderilen adayların seçiminde ALES sonuçları kullanılmaktadır. Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşlarda yurtdışında öğrenim gören öğrencilere burs vermek için ALES sınav sonucunu kullanmaktadır.

Kimler katılabilir?

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

Puan Hesaplama

Sayısal 1 Doğru/ Yanlış Sayılarını Giriniz

Sayısal 2 Doğru / Yanlış Sayılarını Giriniz:

Sözel 1 Doğru / Yanlış Sayılarını Giriniz:

Sözel 2 Doğru / Yanlış Sayılarını Giriniz:

 

ALES Sayısal Puanınız:
ALES Sözel Puanınız:
ALES Eşit Ağırlık Puanınız:
 

Ondalıklı sayılarda virgül yerine nokta kullanınız.

Yorum yaz